Buurtpeiling

De afgelopen paar jaren heeft het buurtcomité verschillende activiteiten georganiseerd. We wilden graag weten of hier ook de komende jaren voldoende belangstelling voor is. 39 Buurtbewoners hebben hun mening gegeven. De resultaten:

  • Liever een jaarlijks buurtfeest (65%) dan tweejaarlijks (30%) of geen buurtfeest (5%).
  • Meer dan de helft wil ook graag een nieuwjaarsborrel (59%), buurtopruimactie (62%)  en historische rondleiding door de buurt (57%).
  • Er heeft zich niemand gemeld met interesse in deelname aan het buurtcomit√©, maar twee studentenhuizen hebben aangegeven graag te helpen bij evenementen en activiteiten.
  • Suggesties om het buurtfeest te wisselen naar seizoen en de buurtborrel nieuw leven in te blazen. 

Het buurtcomité gaat met de resultaten aan de slag. Je kunt op de hoogte blijven door je aan te melden voor onze mailservice via info@tussenspoorensingel.nl.

Het is niet meer mogelijk om je mening via deze pagina te geven. Als je nog iets kwijt wilt, stuur dan een bericht naar info@tussenspoorensingel.nl.