Familie Tonus na 63 jaar weer op de foto.

Familie Tonus na 63 jaar opnieuw op de foto voor het huis waar ze opgroeiden, Johan de Wittstraat 6 bis, Utrecht.

Op woensdag 17 augustus 2022 was het zover. Na 63 jaar verzamelden de negen nog levende kinderen zich met een foto van hun overleden zus voor de deur van Johan de Wittstraat 6 bis voor een foto. Dezelfde foto als in juni 1959.

Familie Tonus, 17 augustus 2022, Johan de Wittstraat 6 bis, Utrecht
Familie Tonus, 17 augustus 2022, Johan de Wittstraat 6 bis, Utrecht

In de beschrijving van de inwoners van Johan de Wittstraat wordt al genoemd dat van 1950 tot 1960 de familie Tonus woonde op nummer 6 bis. Vader Dook was slager (destijds op Nachtegaalstraat 38), waar ook zijn vrouw Ali werkte, en samen hadden ze 10 kinderen die in het bovenhuis woonde. In juni 1959 werd toen een foto gemaakt van 8 van de kinderen (de oudste twee waren er toen niet bij), samen met buurjongetje Nico Bols die om de hoek aan de Maliesingel woonde:

Familie Tonus, juni 1959, Johan de Wittstraat 6 bis, Utrecht
Familie Tonus, juni 1959, Johan de Wittstraat 6 bis, Utrecht

Er is wat met de familie gecorrespondeerd, en we spraken af de foto nog eens over te maken. En jawel, op woensdag 17 augustus kwamen de 9 nog levende kinderen met een foto van hun overleden zus naar hun vroegere huis voor een foto. De jongste is nu 67, de oudste 82.  Er werden eindeloos herinneringen opgehaald en anekdotes verteld. De buren Hol aan de ene kant en Wildschut en Fiscalini aan de andere kant werden uitvoerig beschreven. Ook het studentenhuis 5 aan de overkant was hen goed bekend, waarbij de heren bij herhaling vertelden dat studentes minder preuts waren dan anderen in die tijd en zij dat nooit erg hebben gevonden. De  treinen die vanuit het Maliebaan station als ziekentreinen naar Lourdes gingen, hadden op allen grote indruk gemaakt. Het was een enorm gedoe met vele ziekenauto’s  en andere auto’s van het Rode Kruis op het voorplein. Het verlies van het plein als voetbalterrein tijdens zo’n inlaadperiode vonden ze nog het ergst. Maar er werd ook veel gevoetbald in de straat zelf, tegen de muren van Hugo de Grootstraat 28 en 30. ‘Tante’ Diny (Jansen; een echte Amsterdamse die tot op hoge leeftijd op nummer 28 woonde) kenden ze vooral als degene bij wie ze televisie mochten kijken. In de muur van nummer 30 hebben zij en vele van de andere buren hun initialen gegraveerd:

Familie Tonus e.a., initialen in de muur van Johan de Wittstraat, Utrecht
Familie Tonus e.a, initialen in de muur op de Johan de Wittstraat, Utrecht

Het beroemde hartje ontbreekt er natuurlijk ook niet, waarbij  de familie niet bleek te weten dat DT (Dook Tonus) ‘op’ A is geweest (A staat voor Annelieke van Gelderen die in Johan de Witt 7bis woonde).

We hebben afgesproken dat we over 10 jaar het nog eens zullen doen!

Tina Gieling overleden

Tina Gieling, bewoonster van Johan de Wittstraat 1, overleden.

Tina Gieling

Op 14 juni 2022 is Tina Gieling overleden. Ze was 86 jaar geworden. Tina woonde 55 jaar op de Johan de Wittstraat 1, en was waarschijnlijk degene die al het langst in ons buurtje woonde. Ze woonde daar met haar man en drie kinderen. Natuurlijk gingen geleidelijk aan de kinderen het huis uit. Haar man Piet is 8 jaar geleden overleden, sindsdien woonde Tina alleen.

Tina was een bekende voor vele Utrechters, als de bloemenvrouw met de rode haren heeft ze jaren geleden op de markt gestaan.

In de straat is Tina een actieve buurvrouw geweest. Iedereen was welkom bij haar, ze genoot van bezoek. Ze zat altijd vol verhalen, vooral over haar jeugd in wijk C waar ze geboren en getogen is. Maar ze was ook in haar bezoek geïnteresseerd, en was voor velen een luisterend oor.

Het was een mooi afscheid, geheel volgens haar wens heel eenvoudig en intiem. Toen de kist op vrijdag naar buiten werd gedragen stonden er veel mensen uit de buurt, natuurlijk met een bloemetje, om haar uit te zwaaien.

De buurt zal haar enorm gaan missen.

Anneke Baselier en Raoul Hennekam